Fastighetsbestånd

 
Fastighetsbeståndet omfattar ca 8.400 kvm i centrala Hedemora och innehåller bostäder, butiker och kontor.
Vår äldsta hyresgäst är Odd Fellow som har haft en loge på Hökartorget 3 sedan 1923.

Kontakt

Dala Hedemora Fastigheter AB Box 38148
100 64 Stockholm
Felanmälan:
(vardagar 8-16)
HSB MÄLARDALARNA
010-303 27 00

Fastighetsjour:
(övrig tid)
HSB MÄLARDALARNA
010-303 27 00

Hyresaviseringar:
FASIGHETSÄGARNA
016-17 22 63

Förvaltning:
DH FASTIGHETER AB
(vardagar 9-10)
076-821 35 86
kansli@dh-fastigheter.se