Bjurströmska Huset på Hökartorget 3 

 
 
Byggherre: Riksdagsman Emanuel Bjurström
Byggår: 1923
Arkitekt: Jacob J:sson Gate
Jacob J:sson Gate har ritat flera bankhus i Sverige och var stadsarkitekt för Lidingö Stad. 
Odd Fellows loge har varit hyresgäst sedan 1923
 
 

Kontakt

Dala Hedemora Fastigheter AB Box 38148
100 64 Stockholm
Felanmälan:
(vardagar 8-16)
HSB MÄLARDALARNA
010-303 27 00

Fastighetsjour:
(övrig tid)
HSB MÄLARDALARNA
010-303 27 00

Hyresaviseringar:
FASIGHETSÄGARNA
016-17 22 63

Förvaltning:
DH FASTIGHETER AB
(vardagar 9-10)
076-821 35 86
kansli@dh-fastigheter.se