Fastighetsjour kvällar och helger

 

Fastighetsjour Kontaktas enbart om allvarliga fel inträffar efter arbetstid och som inte kan vänta till nästkommande vardag för att åtgärdas. Jour får ej kontaktas för öppning av lås. Se i listan nedan vad som räknas till allvarligt fel. I de fall fastighetsjouren kallas ut och felet är av mindre allvarlig karaktär kan du som hyresgäst bli debiterad för utkörningsavgiften.

Exempel på allvarliga fel där du ska kontakta fastighetsjouren:

• Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott


• Vatten strömmar ut från en ledning som gått sönder


• Stopp i avloppet som riskerar vattenskada


• En elledning har gått sönder, lägenheten eller trappuppgången är helt strömlös (kolla säkringar först)

 

Jourtelefon till HSB MÄLARDALARNA 010-303 27 00

 

Kontakt

Dala Hedemora Fastigheter AB Box 38148
100 64 Stockholm
Felanmälan:
(vardagar 8-16)
HSB MÄLARDALARNA
010-303 27 00

Fastighetsjour:
(övrig tid)
HSB MÄLARDALARNA
010-303 27 00

Hyresaviseringar:
FASIGHETSÄGARNA
016-17 22 63

Förvaltning:
DH FASTIGHETER AB
(vardagar 9-10)
076-821 35 86
kansli@dh-fastigheter.se